Если вы хотите разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете;
если же хотите разбогатеть, не спрашивая о времени, то разбогатеете скоро
Николай Васильевич Гоголь
Основні поняття
ВНПФ "Причетність" – це відкритий недержавний пенсійний фонд, що працює в сфері надання послуг по додатковому пенсійному забезпеченню.
Виключним видом діяльності Фонду є збереження і примноження пенсійних накопичень учасників з метою отримання ними додаткових пенсій в межах державної пенсійної реформи України.
ВНПФ "Причетність" створений відповідно до Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення" (№1057-IV від 09.07.2003 р.) в 2004 році.
За 14 років плідної професійної діяльності ВНПФ "Причетність" увійшов у десятку кращих недержавних пенсійних фондів України (за обсягом активів та кількістю учасників). ВНПФ "Причетність" виробив понад 9 млн. грн. пенсійних виплат учасникам фонду.
Місія
Місія Фонду полягає в підвищенні добробуту громадян України при виході на пенсію.
Ми віримо, що своєю соціально орієнтованою діяльністю можемо сприяти формуванню в нашій країні благополучного суспільства. Своє призначення ми бачимо в професійній турботі про майбутнє.
Стратегія
Основні зусилля в діяльності Фонду спрямовані на:
 • підвищення лояльності широких верств населення України до системи недержавного пенсійного забезпечення;
 • забезпечення соціальних гарантій;
 • інвестування в найбільш захищені і прибуткові активи, разрешеные законодавством;
 • забезпечення привабливою динаміки зростання пенсійних активів;
 • формування коштів, доступних фінансового сектору для довгострокового інвестування;
 • зниження ризиків;
 • популяризацію недержавного пенсійного забезпечення;
 • підвищення якості надання послуг та забезпечення потреб наших клієнтів;
 • розширення клієнтської бази;
 • формування прозорої та ефективної системи обслуговування наших клієнтів;
 • вдосконалення системи навчання та підвищення кваліфікації персоналу.
Цінності
Відкритість і прозорість
Наш клієнт має гарантоване право на отримання потрібної йому інформації про діяльність нашого Фонду та механізми недержавного пенсійного забезпечення. Ми відкриті для спілкування і готові відповісти на будь-яке питання, що знаходиться в сфері нашої компетенції. У повній відповідності з існуючим законодавством інформація про діяльність Фонду публікується в засобах масової інформації в установленому порядку.
Простота і зрозумілість
Ми поділяємо зацікавленість наших клієнтів в отриманні інформації в простій і доступній формі. Ми розуміємо, що в силу зайнятості та специфіки діяльності не кожна людина має можливість професійно вивчати юридичні, фінансові дисципліни, економіку. Наші спеціалісти готові у разі необхідності, роз'яснити значення спеціальних термінів і понять, надати консультації по специфіці пенсійного забезпечення.
Індивідуальний підхід і увагу до кожного клієнта
Для нас важливо виявитися корисними конкретній людині, кожна зустріч для нас – придбання неоціненного досвіду особистісного спілкування. Ваші інтереси пріоритетними для нас, а вашу довіру до нас – безцінне.
Високий рівень компетенції та професіоналізму наших співробітників
Ми розуміємо, що забезпечити потреби суспільства можуть тільки грамотні, знають свою справу фахівці. Нам вдалося сформувати команду, здатну вирішувати складні завдання в мінливих умовах. Ми приділяємо увагу щоденній роботі над розвитком і вдосконаленням наших знань, навичок і умінь. І рівень прихильності (лояльності) товариства до нас і наших послуг вважаємо безпосередньо залежать від якості додаються нами зусиль.
Участь у соціальному житті країни
Ми поділяємо відповідальність за майбутнє нашого народу і перспективи розвитку країни і держави. Ми беремо участь у побудові в Україні повноцінного громадянського суспільства. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення ми використовуємо не тільки як спосіб досягнення професійних цілей, але і як можливість прямої участі у вирішенні соціальних проблем. Ми орієнтовані на краще майбутнє і докладаємо конкретні зусилля для його досягнення.
Основні показники фонду на на 09.07.2024
Чиста вартість активів
19 975 083,99 грн
Кількість одиниць пенсійних активів
12 785 484,4605 одиниць
Чиста вартість одиниці пенсійних активів
1,562325 грн
ВНПФ "Причетність" - Майбутнє в твоїх руках! © 2004-2023