Настоящее никогда не является для нас целью:
прошедшее и настоящее - наши средства, а цель - только будущее
Блез Паскаль
Гарантії та відповідальність
Недержавне пенсійне забезпечення є невід'ємною складовою глобальної пенсійної реформи, яка проводиться в Україні. Враховуючи важливість накопичувальної пенсійної системи, необхідність збереження пенсійних коштів і створення умов для їх примноження, чинним законодавством передбачені такі напрями захисту пенсійних накопичень:
1. Гарантії передбачені чинним законодавством:
 • всі пенсійні накопичення є власністю Учасників пенсійного фонду з моменту зарахування (персоніфікації) коштів на індивідуальні пенсійні рахунки;
 • встановлено вимогу щодо диверсифікації напрямів інвестування пенсійних активів;
 • заборонено нецільове використання пенсійних активів;
 • недержавний пенсійний фонд не може бути оголошений банкрутом у відповідність із законодавством про банкрутство;
 • недержавний пенсійний фонд не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників та осіб, які його обслуговують;
 • на пенсійні накопичення не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями вкладників фонду або застосована конфіскація;
 • забезпечено чіткий розподіл функцій накопичення, зберігання та управління активами НПФ;
 • передбачена майнова відповідальність КУА, Адміністратора Банку - Зберігача за завдані фонду збитки.
2. Системні вимоги контролюючих державних органів:
 • виконання суб'єктами НПЗ своїх зобов'язань контролюється відповідними державними органами:
  • Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України,
  • Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
  • Національним банком України;
 • встановлені високі вимоги щодо порядку створення, ліцензування та діяльності адміністратора НПФ, компанії з управління активами НПФ, банку-зберігача;
 • діяльність у сфері НПЗ мають право здійснювати тільки суб'єкти, співробітники яких отримали відповідну кваліфікацію і мають кваліфікаційне свідоцтво.
Відповідальність
В законодавчому порядку розроблено ряд механізмів, покликаних максимально убезпечити вкладників недержавних пенсійних фондів від ймовірних ризиків. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" оцінюється аналітиками як один з кращих в Україні щодо надання гарантій збереження вкладів. Зі свого боку ми зацікавлені в ефективному розміщенні довірених нам вкладів у найбільш захищені і прибуткові активи. Здійснюючи діяльність під системним контролем держави, ми приймаємо на себе відповідальність за збереження та забезпечення позитивної динаміки зростання пенсійних накопичень і гарантуємо якісне виконання зобов'язань.
Основні показники фонду на на 05.08.2022
Чиста вартість активів
29 419 150,13 грн
Кількість одиниць пенсійних активів
13 030 129,4904 одиниць
Чиста вартість одиниці пенсійних активів
2,257779 грн
ВНПФ "Причетність" - Майбутнє в твоїх руках! © 2004-2022