Будущее — в настоящем, но будущее — и в прошлом.
Это мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша вина
Анатоль Франс
Гарантії та відповідальність
Недержавне пенсійне забезпечення є невід'ємною складовою глобальної пенсійної реформи, яка проводиться в Україні. Враховуючи важливість накопичувальної пенсійної системи, необхідність збереження пенсійних коштів і створення умов для їх примноження, чинним законодавством передбачені такі напрями захисту пенсійних накопичень:
1. Гарантії передбачені чинним законодавством:
 • всі пенсійні накопичення є власністю Учасників пенсійного фонду з моменту зарахування (персоніфікації) коштів на індивідуальні пенсійні рахунки;
 • встановлено вимогу щодо диверсифікації напрямів інвестування пенсійних активів;
 • заборонено нецільове використання пенсійних активів;
 • недержавний пенсійний фонд не може бути оголошений банкрутом у відповідність із законодавством про банкрутство;
 • недержавний пенсійний фонд не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників та осіб, які його обслуговують;
 • на пенсійні накопичення не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями вкладників фонду або застосована конфіскація;
 • забезпечено чіткий розподіл функцій накопичення, зберігання та управління активами НПФ;
 • передбачена майнова відповідальність КУА, Адміністратора Банку - Зберігача за завдані фонду збитки.
2. Системні вимоги контролюючих державних органів:
 • виконання суб'єктами НПЗ своїх зобов'язань контролюється відповідними державними органами:
  • Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України,
  • Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
  • Національним банком України;
 • встановлені високі вимоги щодо порядку створення, ліцензування та діяльності адміністратора НПФ, компанії з управління активами НПФ, банку-зберігача;
 • діяльність у сфері НПЗ мають право здійснювати тільки суб'єкти, співробітники яких отримали відповідну кваліфікацію і мають кваліфікаційне свідоцтво.
Відповідальність
В законодавчому порядку розроблено ряд механізмів, покликаних максимально убезпечити вкладників недержавних пенсійних фондів від ймовірних ризиків. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" оцінюється аналітиками як один з кращих в Україні щодо надання гарантій збереження вкладів. Зі свого боку ми зацікавлені в ефективному розміщенні довірених нам вкладів у найбільш захищені і прибуткові активи. Здійснюючи діяльність під системним контролем держави, ми приймаємо на себе відповідальність за збереження та забезпечення позитивної динаміки зростання пенсійних накопичень і гарантуємо якісне виконання зобов'язань.
Основні показники фонду на на
Чиста вартість активів
0,00 грн
Кількість одиниць пенсійних активів
0,0000 одиниць
Чиста вартість одиниці пенсійних активів
0,000000 грн
ВНПФ "Причетність" - Майбутнє в твоїх руках! © 2004-2019