Богатые знают, что сбережения существуют только для того,
чтобы делать новые деньги, а не платить по счетам
Роберт Кийосаки
Управління фондом
Організаційна структура недержавного пенсійного фонду є основою його надійної та довгостроковій діяльності.
Єдиним органом управління недержавного пенсійного фонду є Рада фонду.
Основні функціональні повноваження Ради недержавного пенсійного фонду:
 • здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду і вирішення основних питань його роботи;
 • висновок від імені пенсійного фонду договорів для обслуговування діяльності фонду з адміністратором, компанією з управління активами, банком-зберігачем та аудитором фонду, здійснення контролю їх діяльності;
 • затвердження інвестиційної декларації і змін до неї;
 • здійснення контролю за цільовим використанням активів пенсійного фонду;
 • вирішення спірних питань, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками та (або) вкладниками.
Рада фонду має бути не менше 5 осіб. Всі члени Ради повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України та Статутом пенсійного фонду.
Обслуговування діяльності ВНПФ "Причетність" здійснюють професійні суб'єкти фінансового ринку:
 • Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнська Управляюча Компанія" (ТОВ "ВУК") — Адміністратор Фонду та компанії з управління активами.
 • Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" — Банк зберігач Фонду.
Схема роботи ВНПФ "Причетність"
ТОВ "ВУК"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнська Управляюча Компанія" (ТОВ "ВУК") — компанія з управління активами та адміністратор Фонду, виконує такі функції:
адміністрування діяльності НПФ:
 • укладення пенсійних контрактів від імені Фонду;
 • ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного Фонду;
 • персоніфікований облік внесків;
 • забезпечення пенсійних виплат;
 • бухгалтерський облік та надання фінансової звітності;
управління активами НПФ:
 • здійснення операцій з управління активами з метою отримання інвестиційного прибутку;
 • надання Раді Фонду пропозицій щодо коригування інвестиційної політики;
 • надання звітності;
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана 18.02.2016 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія АВ №466739, видана 01.12.2010 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.
Більш детальна інформація: https://vuk.com.ua/
ПАТ АБ "Укргазбанк"
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" — банк зберігач Фонду здійснює:
 • відкриття та ведення рахунків ПЕНСІЙНОГО фонду;
 • зберігання пенсійних активів НПФ;
 • прийом, передача, облік цінних паперів і документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних внесків;
 • перевірка розрахунку чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків;
 • перерахування пенсійних коштів;
 • контроль по виявленню порушень законодавства при здійсненні діяльності з управління активами пенсійного фонду;
 • надання звітності.
Більш детальна інформація: https://www.ukrgasbank.com/
Органи державного нагляду і контролю
Контроль діяльності недержавного пенсійного фонду здійснює з боку регулятивних державних органів:
 • Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України – загальний контроль за дотриманням законодавства з недержавного пенсійного забезпечення
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – контроль якості управління пенсійними активами
 • Національний банк України – контроль банківської діяльності
 • Антимонопольний комітет України – контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
Основні показники фонду на на 03.06.2024
Чиста вартість активів
15 842 168,88 грн
Кількість одиниць пенсійних активів
12 792 786,4197 одиниць
Чиста вартість одиниці пенсійних активів
1,238367 грн
ВНПФ "Причетність" - Майбутнє в твоїх руках! © 2004-2023