Богатство — вещь, без которой можно жить счастливо,
но благосостояние — вещь, необходимая для счастья
Николай Гаврилович Чернышевский
Як працюють Ваші гроші
Як працюють Ваші гроші
У зв'язку з тим, що пенсійні контракти мають довгостроковий характер, накопичувані пенсійні кошти інвестуються у найбільш прибуткові і захищені активи. Головна мета інвестування – примноження пенсійних накопичень за рахунок отримання інвестиційного доходу. Наше завдання зробити так, щоб гроші не лежали "мертвим вантажем", а "працювали" і не знецінювалися, зберігаючи, таким чином, їх купівельну спроможність при виході людини на пенсію.
Весь отриманий інвестиційний прибуток підлягає подальшому розподілу між усіма учасниками фонду (майбутніми пенсіонерами) пропорційно до сум пенсійних коштів, накопичених на індивідуальних пенсійних рахунках учасників.
Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та суб'єктами, що обслуговують фонд. Використання активів для інших цілей забороняється.
Головний принцип, якого дотримуються пенсійні фонди як інвестори не зберігати всі гроші "в одній корзині" (так звана диверсифікація ризиків). Для повної схоронності пенсійних внесків максимальний відсоток коштів, які інвестуються в той чи інший актив, чітко регламентований.
Перелік активів, дозволених для інвестування
Законодавством закріплено перелік і якісний рівень активів, дозволених для інвестування пенсійних внесків (ст. 47-49 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення").
В даний час існують наступні обмеження щодо розміщення пенсійних активів:

п/п
Вид активівОбмеження в інвестуванні, %
1 Депозити 50% (до 10% в одному банку)
2 Цінні папери (дохід за якими гарантовано КМУ) 50%
3 Облігації місцевої позики (купівля на організаційно оформленому ринку цінних паперів) 20% (5% одного емітента)
4 Облігації українських підприємств (купівля на організаційно оформленому ринку цінних паперів) 40% (5% одного емітента)
5 Акції українських емітентів(купівля на організаційно оформленому ринку цінних паперів) 40% (5% одного емітента)
6 Цінні папери іноземних емітентів(купівля на організаційно оформленому ринку цінних паперів) 20% (5% одного емітента)
7 Іпотечні цінні папери(купівля на організаційно оформленому ринку цінних паперів) 40% (5% одного емітента)
8 Об'єкти нерухомості 10%
9 Інші активи 5%
Управління активами
Ефективність діяльності недержавного пенсійного фонду визначається тим, що НПФ обслуговується кількома професійними учасниками фінансового ринку, які виконують наступні функції:
  • Адміністрування діяльності НПФ,
  • Управління активами НПФ,
  • Зберігання пенсійних активів НПФ.
На підставі договору з ВНПФ "Причетність" до функцій адміністрування та управління активами Фонду виконує ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія" (КУА).
Діяльність з управління активами КУА здійснює на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності, яка видається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в установленому порядку. Згідно з інвестиційною декларацією Фонду управляюча компанія здійснює управління активами з метою отримання інвестиційного прибутку учасниками.
Функції банку - зберігача здійснює ПАТ АБ «Укргазбанк».
Державний нагляд і контроль
Державний нагляд та контроль за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та зберігачів здійснюється:
  • Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
  • Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  • Національним банком України.
У разі визнання незадовільним результату діяльності компанії по управлінню активами НПФ може замінити компанію, яка здійснює діяльність з управління активами з обов'язковим повідомленням про це Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національною комісією комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням причин такої заміни протягом одного дня з дати прийняття рішення.
Основні показники фонду на на 03.06.2024
Чиста вартість активів
15 842 168,88 грн
Кількість одиниць пенсійних активів
12 792 786,4197 одиниць
Чиста вартість одиниці пенсійних активів
1,238367 грн
ВНПФ "Причетність" - Майбутнє в твоїх руках! © 2004-2023