Богатство — вещь, без которой можно жить счастливо,
но благосостояние — вещь, необходимая для счастья
Николай Гаврилович Чернышевский
Основні поняття
Як забезпечити себе гідною пенсією разом з ВНПФ "Причетність"
Для того, щоб стати учасником ВНПФ "Причетність" і накопичувати додаткову пенсію, необхідно укласти пенсійний контракт. У пенсійному контракті визначаються індивідуально розміри сплачуються Вкладником пенсійних внесків, порядок і періодичність їх сплати.
При настанні пенсійного віку, ВНПФ "Причетність" забезпечить учаснику пенсійні виплати, які будуть складатися з накопичених пенсійних внесків та отриманого на них інвестиційного доходу.
Учасники та вкладники ВНПФ "Причетність"
Вкладники фонду:
 • фізичні особи, які сплачують внески на користь учасників згідно з умовами пенсійного контракту, які можуть робити пенсійні внески:
  • на свою користь, тим самим вкладник стає учасником фонду;
  • на користь подружжя, дітей, батьків, рідних братів і сестер, діда і бабу учасника фонду, дітей подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлених ним (нею) дітей, батьків подружжя учасника фонду.
 • юридичні особи (роботодавці), накопичують пенсійні внески на користь своїх працівників.
Учасниками пенсійного фонду можуть бути виключно фізичні особи, на користь яких сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і які мають право або набуде право на одержання пенсійних виплат з такого фонду.
Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
Розмір пенсійних внесків
Розмір пенсійних внесків в НПФ вкладник визначає самостійно.
При рівних пенсійних внесках розмір пенсії буде істотно вище в учасника фонду з більш тривалим періодом накопичення, за рахунок ефективної інвестиційної політики.
Періодичність сплати пенсійних внесків може бути:
 • Щомісяця;
 • Щоквартально;
 • Один раз на шість місяців;
 • Один раз на рік;
 • Одноразово.
Механізм сплати пенсійних внесків
Пенсійні внески можуть сплачуватися Вкладником Фонду:
 • шляхом оплати в касах відділень банків на рахунок Фонду в банку-зберігачі;
 • шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Фонду в банку-зберігачі (наприклад, за заявою вкладника внески перераховує його роботодавець із заробітної плати або перерахування здійснюється з поточного рахунку фізичної особи-вкладника) та ін
Термін накопичення пенсійних коштів
Конкретні терміни накопичення пенсійних внесків законодавством не встановлені. Все залежить від віку, бажаного розміру додаткової пенсії та розмірів пенсійних внесків, що сплачуються.
Тривалість сплати пенсійних внесків визначається з дати підписання пенсійного контракту до моменту досягнення учасником фонду пенсійного віку (на підставі чинного пенсійного контракту).
Пенсійний вік з недержавного пенсійного забезпечення
Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законом. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути більшим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.
Податковий кредит
Вкладник – фізична особа, який сплачує внески зі своїх доходів, має право на включення суми пенсійних внесків на податковий кредит.
Податковий кредит - це витрати, понесені платником податку протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення загального річного оподатковуваного доходу вкладника фонду.
До складу податкового кредиту по податку з доходів фізичних осіб включаються фактично понесені витрати, підтверджені документально (в даному випадку пенсійним контрактом). При цьому сума не повинна перевищувати:
 1. У разі сплати внесків у НПФ фізичною особою на свою користь 2470 грн. у місяць.
 2. У разі сплати внесків фізичною особою на користь родичів 1-го ступеня споріднення 1235 грн. у місяць.
 3. Якщо пенсійні внески на користь одного Учасника сплачуються одночасно фізичною особою і роботодавцем розмір податкового кредиту зменшується на суму внесків, сплачених працедавцем протягом звітного податкового року (у межах обмежень, зазначених у п. 1-2).
Додаткові послуги
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Причетність" за бажанням учасників фонду може укладати договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду та здійснювати страхові внески на користь учасника фонду (не більше 1% суми внеску).
Порядок надання інформації учасникам фонду
Учаснику фонду надається витяг про стан індивідуального пенсійного рахунку:
 • один раз на рік кожному учаснику фонду на початку кожного фінансового року;
 • за заявою учасника фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.
В інших випадках виписки про стан індивідуального пенсійного рахунку надаються на письмовий запит учасника фонду за плату, розмір якої встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
При здійсненні пенсійних виплат учаснику Фонду безоплатно надається інформація про загальну суму і розмір щомісячних виплат, а також про суму залишку на індивідуальному пенсійному рахунку.
Види пенсійних виплат
Ставши учасником ВНПФ "Причетність" і накопичивши певну суму на пенсійному рахунку, Ви можете отримувати наступні види пенсій:
 1. Пенсія на визначений строк - виплачується з моменту, визначеного у заяві Учасника фонду і розраховується на термін виплат такої пенсії не менше 10 років.
 2. Одноразова пенсійна виплата виплачується при наступних умовах:
  • коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  • підтвердженого медичною установою критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду;
  • виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України;
  • смерті учасника фонду (виплачується спадкоємцям).
 3. Довічна пенсія. Для отримання довічної пенсії Учасник повинен укласти відповідний договір з обраною страховою компанією, що має ліцензію на страхування життя, в яку будуть переведені кошти, накопичені на персональному пенсійному рахунку Учасника.
Успадкування пенсійних накопичень
Накопичені пенсійні внески та отриманий на них інвестиційний дохід передаються в спадщину незалежно від того, чи наступає право спадкування у період накопичення внесків або в період пенсійних виплат. Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем учасника фонду відповідно до цивільного законодавства України.
Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата в порядку, визначеному Законом "Про недержавне пенсійне забезпечення".
Гарантії збереження пенсійних накопичень
Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення шляхом здійснення нагляду та контролю відповідними державними органами за діяльністю суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.
Калькулятор пенсій
Для приблизного розрахунку додаткової пенсії рекомендуємо скористатися Калькулятором пенсій.
Основні показники фонду на на 03.06.2024
Чиста вартість активів
15 842 168,88 грн
Кількість одиниць пенсійних активів
12 792 786,4197 одиниць
Чиста вартість одиниці пенсійних активів
1,238367 грн
ВНПФ "Причетність" - Майбутнє в твоїх руках! © 2004-2023